Vui lòng báo cáo ở đây nếu quảng cáo đã ngừng xuất hiện trên trang web của bạn

[Cập nhật: ngày 31 tháng 5 năm 2019]
 
Nếu quảng cáo trên các trang web của bạn đã ngừng hiển thị vào hoặc khoảng ngày 24 tháng 5 năm 2019, vui lòng đọc phản hồi của AdSensePro Frank tại  https://support.google.com/adsense/thread/6825406?msgid=7121345 .
 
Google liên tục đầu tư vào các biện pháp để bảo vệ và cải thiện trải nghiệm cho các nhà quảng cáo, nhà xuất bản và người dùng của chúng tôi.
 
Khi chúng tôi triển khai các cải tiến cho hệ thống và phòng thủ của mình, các trang web có lưu lượng truy cập không hợp lệ có thể gặp phải việc phân phát quảng cáo hạn chế. Ngoài ra, nếu chúng tôi không thể xác minh chất lượng lưu lượng truy cập của bạn, chúng tôi có thể giới hạn hoặc vô hiệu hóa phân phát quảng cáo của bạn.
 
Vui lòng kiểm tra  trung tâm trợ giúp của chúng tôi về Lưu lượng truy cập không hợp lệ  để tìm hiểu về cách ngăn chặn lưu lượng truy cập không hợp lệ và cải thiện chất lượng lưu lượng truy cập của bạn.
 
 
[Bài gốc]
 
Đã có nhiều báo cáo của các nhà xuất bản về quảng cáo ngừng xuất hiện trên trang web của họ mà không có bất kỳ thông báo nào. Có vẻ như dường như một số lượng lớn các nhà xuất bản bị ảnh hưởng, tuy nhiên nguyên nhân vẫn chưa rõ ràng.
 
Sẽ rất hữu ích nếu bạn có thể đăng ở đây để quy mô và bản chất của vấn đề có thể được thảo luận. Vui lòng chia sẻ thông tin như địa chỉ trang web của bạn và bất kỳ quan sát nào bạn có thể có.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét