Trình thu thập thông tin của Facebook hoạt động như thế nào?

Trình thu thập thông tin của Facebook hoạt động như thế nào?
Bạn có thể sử dụng Trình gỡ lỗi chia sẻ để xem thông tin được sử dụng khi nội dung trang web của bạn được chia sẻ trên Facebook, Messenger và các địa điểm khác. Batch Unlimitedator sẽ cho phép bạn làm mới thông tin này cho nhiều URL cùng một lúc. Đánh dấu đồ thị mở cho phép bạn kiểm soát cách thức nội dung trang web của bạn xuất hiện với người khác.

Link: https://developers.facebook.com/tools/debug/

Trình gỡ lỗi mã thông báo truy cập cho phép bạn xem thông tin được liên kết với mã thông báo truy cập cụ thể từ một người nào đó đã đăng nhập vào ứng dụng của bạn bằng Facebook.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét