Trang web nén hình ảnh online trực tuyến cho blogspot


Đa số các bạn tối ưu tốc độ load trang cho blogspot thì không thể nào bỏ qua phần hình ảnh, hình ảnh nặng sẽ làm điểm số tốc độ trang của bạn giảm 70%.

Cách giải quyết là bạn phải tối ưu hình ảnh, nén hình ảnh cho dung lượng nhỏ lại.

Thì đây là trang web nén hình ảnh online tốt nhất: https://imagecompressor.com/vi/

Chúc bạn thành công!

Đăng nhận xét

0 Nhận xét