Kiểm tra từ khóa keyword CPC cao

Kiểm tra từ khóa keyword CPC caohttp://www.keywordspy.com là một trang web cho phép bạn kiểm tra keyword, domain giá CPC, số lượng tìm kiếm trong một tháng về keyword đó.

Cụm từ khóa có CPC cao nhất.

Lưu ý: Nếu IP bạn không truy cập được thì bạn cần VPN sang IP khác nhé. Do họ chặn IP VN

Đăng nhận xét

0 Nhận xét